Jak správně zařízení zabalit

Pokud nemáte možnost donést vaši zásilku osobně na POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o., nabízíme Vám svoz ZDARMA po celé České republice. Po Praze můžete využít kurýrní služby společnosti MESSENGER. Mimo Prahu se o dopravu stará společnost DPD. Naše společnost, ani společnosti DPD a MESSENGER nenesou odpovědnost za poškození z důvodu špatného zabalení zásilky.

Hlavní zásady balení

Maximální rozměry

 • Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 31,5 kg
 • Max. hmotnost zásilky u služeb Express: 31,5 kg
 • Max. hmotnost mezinárodní zásilky: 31,5 kg
 • Max. délka (nejdelší strana): 175 cm
 • Max. obvodová délka (2x šířka + 2x výška + délka): 300 cm
 • Rozměry u zásilky doručované do výdejního místa Pickup: max. hmotnost 15 kg, max. délka nejdelší strany 100 cm, max. obvodová délka 250 cm

Obal dle hmotnosti zásilky

 • Obal by měl odpovídat hmotnosti zásilky, aby ji mohl chránit během přepravy.

Pohyb po válečkové dráze

 • Obal musí být vhodný pro zpracování zásilky pomocí automatického třídicího zařízení a pohyb po válečkové dráze.

 • Měl by být vyroben z materiálu, aby nepoškozený vydržel pád z výšky 80 cm.

Svázané zásilky

 • K přepravě nepřijímáme svázané zásilky.

Originalita balení

 • Veškerá víka a otvory v obalu byste měli pevně a viditelně zabezpečit, aby nedošlo k jejich samovolnému otevření.
 • Originalitu balení zajistíte pomocí potištěných firemních pásek.

Vyplnění volného prostoru

 • Pro maximální ochranu obsahu zásilky vyplňte volný prostor mezi obsahem a obalem.
 • Doporučujeme tyto výplně: pěnové profily, fixace z polyesteru, vzduchové polštářky nebo bublinkové fólie.

Zabezpečení a vyztužení zásilky

 • Zásilku zabezpečte a vyztužte uvnitř natolik, aby vydržela min. statické zatížení pětinásobku vlastní hmotnosti.

Pohyb ve stabilní poloze

 • Při balení zásilky počítejte s tím, že vaše zásilka bude přepravována v nejstabilnější pozici.

Opakované použití krabic

 • Při opakovaném použití kartónových krabic odstraňte všechny staré přepravní štítky, aby nedošlo k chybnému směrování zásilky.

Manipulační značky

 • V případě potřeby označte zásilku manipulačními značkami.

 • Tyto značky nenahrazují kvalitní přepravní obal a výplně.

 • Značky „Křehký obsah“ lepte na víko krabice a „Tímto směrem nahoru“ na stranu boční.

Zboží vyloučené z přepravy. Hlavní omezení pro ČR

a. Zásilky, které nejsou označené řádně vyplněným štítkem, nebo k nim nebyla Příkazcem včas předána přepravní data v souladu s těmito Podmínkami či pokyny DPD,

b. Zásilky, které obsahují zboží nedostatečně chráněné, zabalené nebo zajištěné způsobem odpovídajícím jeho tvaru, povaze, hmotnosti, nebo svými parametry překračují limity stanovené těmito Podmínkami pro danou přepravu / zásilku,

c. Zásilky balené v černé folii, zásilky bez pevného ochranného obalu, zásilky, které nemají kompaktní tvar kvádru, krychle nebo vícehranného tubusu, příp. obálky,

d. samostatně zabalené Zásilky, které jsou následně svázané či jinak spojené dohromady, a jsou označené pouze jedním štítkem, hořlaviny, chemikálie, kyselinotvorné, žíravé a dráždivé látky, lékařský odpad, lékařská zařízení a nástroje, nebezpečné zboží podléhající některé z úmluv o přepravě nebezpečného zboží (ADR, IATA DGR apod.),

e. střelné zbraně, napodobeniny střelných zbraní, ostatní zbraně, munice, výbušniny, ohňostroje a pyrotechnika,

f. léky, drogy, omamné a psychotropní látky a jedy,

g. nádoby pod tlakem, hasicí přístroje apod.,

h. umělecká díla, šperky (včetně hodinek), cenné kovy (včetně zlatých a stříbrných předmětů), drahé kameny, pravé perly, starožitnosti, koberce, kožichy a další cennosti, v hodnotě větší než 520 EUR na Zásilku,

i. sklo a jiné zboží (nebo jeho části) vyrobené ze skla, porcelánu či litiny, kameninové výrobky a jiné výrobky z obdobných materiálů,

j. hotovost, mince, sběratelské mince a známky, platební karty, dokumenty, které lze směnit za hotovost nebo zboží (například směnky, šeky, poukázky s nominální hodnotou, dobropisy, dluhopisy, listinné akcie, bankovky a cenné papíry, za které lze získat hotovost, a sázenky),

k. jakýkoli živý organismus či materiál (například zvířata, rostliny, stromy a semena), lidské či zvířecí orgány a ostatky,

l. zmrazené či rychle se kazící potraviny, nebo jakékoli zboží vyžadující při přepravě řízený teplotní nebo vlhkostní režim,

m. předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů nebo konkrétních okolností,

n. předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se Zásilkou, jako jsou například: led, alkohol, jakékoliv tekutiny v jakýchkoliv obalech, zejména ve skleněných nebo obdobných křehkých obalech, a předměty obdobné povahy, a dále např. tekuté barvy a lepidla v jakémkoliv obalu,

o. Zásilky podléhající zákazu dovozu nebo vývozu, nebo obchodním omezením či embargům OSN, EU (ev. členských států EU) a členských států NATO, Austrálie a Japonska, a jakékoli zboží, které je zákonem či jiným platným právním předpisem pro obchod či přepravu zakázáno,

p. Zásilky a zboží, jejichž přeprava vyžaduje speciální povolení či licenci,

q. Zásilky, jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob (vč. práv duševního vlastnictví),

r. Zásilky, na kterých není uvedena adresa dodání, nebo je jako dodací adresa uveden P. O. BOX,

s. Zásilky obsahující zboží v hodnotě vyšší než 13.000 EUR,

t. televizory nebo monitory s úhlopříčkou větší než 42“ nebo prohnuté televizory,

u. nové i použité akumulátory či jakékoliv jiné baterie obsahující žíravé látky.

Kontaktujte servis notebooků

Telefon: 604 75 76 77

E-mail: info@pocitacovapohotovost.cz

O společnosti

Servis notebooků je služba poskytováná společnostísro která se specializuje na servis veškeré výpočetní techniky a tedy i opravy notebooků všech značek (Acer, Asus, Dell, HP...)

Servis notebooků

Příjem a výdej oprav
PONDĚLÍ - PÁTEK (9.00 - 18.00 hodin)

Všeobecné obchodní podmínky